Advertisements

What is Ctu.edu.vn?


Details of faculties, research, international cooperation and workshops. [Vietnamese, English]. The owner of the site is Cantho University. Truong Dai hoc Can Tho, Can Tho University.

Tags and Categories

Ctu Blog Forum Cloud Security Can Tho University ctunnel ctu online login ctu online ctu, edu, vn education university vietnam

Images of Ctu

Summary and Contact Information

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ lần thứ X (nhiệm kỳ 2010-2015) của Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ Ngày 07/6/2013 Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ lần thứ X (nhiệm kỳ 2010-2015) của Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã được tiến hành tại Hội trường II. Hội nghị vinh dự được sự tham dự và chỉ đạo của Đ/c Bùi Hữu Nhơn Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Cần Thơ Ủy ban Kiểm tra Ban Dân vận và Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐHCT giữa nhiệm kỳ 2010-2015 báo cáo kiểm điểm về công tác lãnh đạo và chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy.

Tại Hội nghị các đại biểu đảng viên đã tích cực đóng góp ý kiến nhằm góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác của Trường trong thời gian tới phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2010-2015.

Where does this information come from?
Ctu.edu.vn's domain name records are currently being reviewed by a moderator.

How can I contact the owner of this domain?
Email the owner of Ctu.edu.vn at webmaster@ctu.edu.vn

Where are they located?
3/2 Street, Can Tho, Can Tho Vietnam 071 831530

Traffic Sources
social networks
search engines
ad campaings
direct traffic
other
  rank

71,161

  traffic

500,000+

  change

23%

Advertisements

What sites are similar to this one?

Domain Description
hcmut.edu.vnĐại học Bách Khoa TPHCM
hutech.edu.vnHo Chi Minh City University of Technology
hut.edu.vnHanoi University of Technology
huflit.vnn.vnHo Chi Minh City University of Foreign Languages and Information Technology
hueuni.edu.vnHue University
hdu.edu.vnHong Duc University
hcmuaf.edu.vnNong Lam University
dtu.edu.vnDuy Tan University
zing.vnZing.vn
vnuhcm.edu.vnVietnam National University

Which websites share cloud computing services?

Cloud Servers Description
websrv.ctu.edu.vn/mail.php THƯ ĐIỆN TỬ
websrv2.ctu.edu.vn/dept/dra/ NC KHOA HỌC
websrv2.ctu.edu.vn/dept/dir/ HT QUỐC TẾ
websrv.ctu.edu.vn/link.php LIÊN KẾT
websrv.ctu.edu.vn/vbctu.php Cấp Trung Ương
websrv.ctu.edu.vn/vbcb.php Cấp Bộ
websrv.ctu.edu.vn/vbct.php Cấp Trường
htql.ctu.edu.vn/ Hệ thống Quản lý
websrv.ctu.edu.vn/thongtu09/ Công khai theo TT 09
websrv2.ctu.edu.vn/dept/dsa/ Chế độ-Chính sách SV
pss-spb.net Just Created

Where do ctu.edu.vn's visitors come from?Show off your website's popularity with our free badge


badgebadge

Copy code and paste on your websiteWhat else can you tell me about Ctu.edu.vn?

Who does Ctu.edu.vn use as a cloud platform?
Dedicated hosting on a managed server with the address www.ctu.edu.vn. The domain name Ctu.edu.vn uses a generic TLD and has an Unknown virtual private cloud.
How are statistics meausured?
Ctu.edu.vn's rank is based on the top 25,238,831 domain names on the internet and the daily pageviews are an estimate based on the site's rank and whois records.

Snippet of domain content
"Ngày 07/6/2013 Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ lần thứ X (nhiệm kỳ 2010-2015) của Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã được tiến hành tại Hội trường II. Hội nghị vinh dự được sự tham dự và chỉ đạo của Đ/c Bùi Hữu Nhơn Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Cần Thơ Ủy ban Kiểm tra Ban Dân vận và Ban Tuyên giáo Thành ủy. Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐHCT giữa nhiệm kỳ 2010-2015 báo cáo kiểm điểm về công tác lãnh đạo và chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy. Tại Hội nghị các đại biểu đảng viên đã tích cực đóng góp ý kiến nhằm góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác của Trường trong thời gian tới phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2010-2015. Thông qua những ý kiến đóng góp tích cực.... ."
Related Terms
More:
Domain Name Index: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


All Brand Names, Logos etc. are properties of their respective owners.  -  Disclaimer